M-Bygg Väst AB

Idéer blir till färdiga projekt

om M-Bygg

Framtidens lokalanpassningar

M-Bygg

Går ni i tankarna om att bygga om ert kontor? Då behöver ni göra ett grundligt förarbete, inte minst för att planera vilka delar som kan återbrukas eller återvinnas. M-Bygg står för hållbara lokalanpassningar och ser till att allt avfall tas om hand på ett säkert sätt.
Vi på M-Bygg Väst AB genomför lokalanpassningar på kommersiella lokaler, industrilokaler och kontor. Som specialister på ombyggnation och lokalanpassningar levererar vi en helhetslösning med egna underleverantörer.
Referenser

Färdigställda projekt